Java'da dinamik ciltleme ile yöntem geçersiz kılma arasındaki fark nedir?


cevap 1:
sınıf Hayvan {public void eat () {System.out.println ("Her şey"); }} sınıf At Hayvan'ı genişletir {public void eat () {System.out.println ("Sebzeler"); }} sınıf Testi {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = yeni Hayvan (); obj.eat (); obj = yeni At (); obj.eat (); }}
Sebzeler

cevap 2:

“dinamik bağlama” ile “aşırı yükleme” yöntemi arasındaki farkı sormak mı istediniz?

Çünkü yöntem geçersiz kılma ve “sanal yöntem çağırma” (dinamik bağlama) java polimorfizminin iki bölümüdür ve yöntem aşırı yüklemesinden “biraz farklıdır”: aynı yöntem adı, ancak farklı imza.


cevap 3:

“dinamik bağlama” ile “aşırı yükleme” yöntemi arasındaki farkı sormak mı istediniz?

Çünkü yöntem geçersiz kılma ve “sanal yöntem çağırma” (dinamik bağlama) java polimorfizminin iki bölümüdür ve yöntem aşırı yüklemesinden “biraz farklıdır”: aynı yöntem adı, ancak farklı imza.