Bir şeye (akademisyenler dahilinde) teorik, metodolojik ve ampirik olarak yaklaşmak arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Teorik - Tamamen kağıt üzerinde.

Burası hipotezlerin yapıldığı yerdir. Doğru olup olmadığını kanıtlamayı bekleyen saf ifadeler.

Örnek olarak, “Galakside bir milyon kara delik var”. Henüz kanıtlanmamış veya onaylanmamış bir ifade.

Metodoloji - İfadeyi kanıtlama süreci veya yaklaşımı. Bu hipotez olmadan da olabilir. Metodolojik bir yaklaşım, gerçeklerle veya bilinen rakamlarla ve uygulamalarla başlar ve ardından soruyu cevaplar.

Ampirik - Tamamen gözlem ve hesaplama yoluyla. Ampirik bir değer veya formül, gözlemle türetilen değerdir ve çoğu zaman sabittir. Planck Sabiti vb.

Akademisyenler içinde bunların hepsi geçerlidir.